Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grekiska - Euripides

 • 7,5 hp

Denna kurs breddar och fördjupar dina kunskaper i det grekiska dramat med läsning av två tragedier av Euripides alternativt en tragedi och ett annat drama. Vid läsningen analyseras språk, innehåll, genre och metrik. Även textkritiska problem beaktas. En längre eller två kortare vetenskapliga artiklar om någon självvald aspekt av det grekiska dramat redovisas i form av ett referat.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Primärlitteratur:
  Drama att läsa: Euripides Ion.
  Cambridge University Press, ed. John. C. Gibert.

  Övrig litteratur (bl.a. ytterligare en tragedi av Euripides på originalspråk samt två
  tragedier i översättning) i enlighet med kursplanens anvisningar väljs i samråd med undervisande lärare.

  De grekiska texterna skall i möjligaste mån studeras i moderna, kommenterade och med textkritisk apparat försedda editioner samt analyseras språkligt, litterärt och historiskt.

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på lärplattformen Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet. För mer detaljerad information se aktuell
  kursbeskrivning.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt