Grekiska - Euripides, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs breddar och fördjupar dina kunskaper i det grekiska dramat med läsning av två tragedier av Euripides alternativt en tragedi och ett annat drama. Vid läsningen analyseras språk, innehåll, genre och metrik. Även textkritiska problem beaktas. En längre eller två kortare vetenskapliga artiklar om någon självvald aspekt av det grekiska dramat redovisas i form av ett referat.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen