Grekisk Eros - det antika Greklands syn på kärlek och erotik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar det antika Greklands syn på kärlek, erotik, samlevnad, förhållanden mellan personer av olika eller samma kön, liksom ålder, giftermål, kvinnors respektive mäns situation. Genusperspektiv anläggs, och frågor om hur känslor och attityder formades och kom till uttryck i litterära, historiska och juridiska texter behandlas (bla. Sapfo, Arstofanes och Platon). De studerade texterna läses i översättning. Den sentida bilden av det antika Grekland i dessa hänseenden, och hur den har traderats och omformulerats i konsten, litteraturen och idéhistorien, utgör en viktig del av kursens innehåll. Inga kunskaper i grekiska krävs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen