Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latin I, 1

Stockholms universitets nybörjarkurs i latin ger en bra möjlighet att lära känna den antika romerska kulturen och litteraturen. Latinet är ett av de stora europeiska kulturspråken som långt in i modern tid var författares och de lärdes språk. För alla som intresserar sig för historia, litteratur, religion och filosofi är latinet viktigt att kunna.

Kursen ”Latin I,1”, som är en ren nybörjarkurs, omfattar 15 högskolepoäng. Den ges dagtid på sommaren online och på helfart. På kursen lär du dig de språkliga grunderna för att på egen hand kunna börja läsa texter skrivna på latin. Den ger kunskaper om latinets formlära, syntax och ordförråd. Under kursens gång får du läsa autentiska texter från antiken, medeltiden och nya tiden. Kursen ökar också din förståelse för hur syntaktiskt komplicerade meningar är uppbyggda och vikten av en noggrann grammatisk analys – kunskaper som underlättar studiet av många främmande språk.

När du har läst kursen kommer du att känna till latinets grundläggande formlära och syntax samt ha upparbetat ett latinskt basordförråd. Du kommer därutöver att kunna förstå och grammatiskt analysera enklare antika och efterantika latinska texter. Du förvärvar också kunskap om huvuddragen i det latinska språkets historia och i den romerska historien och kulturen.

Kursen ”Latin I,1” kräver inga andra förkunskaper än de allmänna som gäller för studier på universitetsnivå, samt Engelska B/ Engelska 6. Du kan uppfylla grundläggande behörighet på olika sätt, men det vanligaste är en avslutad utbildning på gymnasienivå. Mer information om vad som gäller för just dig, utifrån vad du har studerat tidigare, finns på antagning.se. Latin I,1 ger automatiskt tillträde till Latin I,2 som är fortsättningen på Latin I,1.

Välkommen!

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb (se härintill i kolumnen till höger). Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av lärarna under lektionerna. Tveka inte att fråga dem om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under rubriken ”Kurslitteratur”.

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  1. Nybörjarkurs 1, 6,5 högskolepoäng. I denna del studeras enklare antika och efterantika texter. Latinets grundläggande formlära och syntax genomgås systematiskt och ordförrådet byggs upp succesivt.
  2. Nybörjarkurs 2, 6,5 högskolepoäng. I denna del fortsätter och fördjupas studiet av antika och efterantika texter under det att ditt ordförråd blir allt rikare och din kunskap om latinets morfologi och syntax utvidgas.
  3. Realia, 2 högskolepoäng. I denna del får du en översiktlig genomgång av det latinska språkets historia samt av den romerska historien och kulturen.

  När du har läst kursen kommer du att känna till latinets grundläggande formlära och syntax samt ha upparbetat ett latinskt basordförråd. Du kommer därutöver att kunna förstå och grammatiskt analysera enklare antika och efterantika latinska texter. Du förvärvar också kunskap om huvuddragen i det latinska språkets historia och i den romerska historien och kulturen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Du förbereder dig inför varje föreläsning genom att läsa relevanta delar ur kurslitteraturen. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår lärplattform Athena. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar. Om undervisningsformen är distans online, innebär detta att alla studenter deltar samtidigt genom Zoom på lektionerna.

  Examination

  Kursdelarna Nybörjarkurs 1 och 2 examineras genom skriftliga tentamen. Kursdelen Realia examineras genom en hemtentamen. Den skriftliga hemuppgiften ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citattecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så leder det till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Sommarterminen 2021

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på lärplattformen Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet. För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning.

  OBS! För att göra alla övningar i kursen måste man ha en dator (allt i Athena går inte att göra på telefon/surfplatta).

  Allmän grammatik

  Dahl, Ö. 2003. Grammatik. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-4401-844-7.

  Referenslitteratur:

  Florby, Gunilla och Erik Fält. 2009 el. senare. Grammatiskt ABC: grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier. Uppsala: Scripta textproduktion. ISBN: 978-91-8915-435- 3.

  Delkurs 1

  Kihlman, E., Koivunen, J. & Plaza, M. 2020. Prima Latina Rediviva. Nybörjarkurs i latin (baserad på Aili & Sellberg, Prima Latina). Finns på lärplattformen Athena.

  Ahlberg, A. W., Lundquist, N. & Sörbom, G. 1966 el. senare. Latinsk-svensk ordbok. Stockholm: Norstedts. ISBN: 978-91-7227-322-1

  De 400 vanligaste orden enligt Francese, Christopher. 2014. Latin Core Vocabulary. Dickinson College Commentaries. http://dcc.dickinson.edu/latin-vocabulary-list

  Latinskt grammatikkompendium baserat på N. Sjöstrand, Ny latinsk grammatik (PDF på lärplattformen Athena).

  Referenslitteratur:

  Janson, T. 2002. Latin. Kulturen, historien, språket. Stockholm: Wahlström & Widstrand. ISBN: 978-91-4622-227-9.

  Sjöstrand, N. 2014 (1960). Ny latinsk grammatik. Uppsala: Uppsala universitet (beställs från https://www.lingfil.uu.se/forskning/publikationsserier/didactica-latina-upsaliensia/ eller beställs på institutionen).

  Ørberg, H. 2005. Lingua latina per se illustrata. Colloquia personarum. Newburyport, MA: Focus Publishing. ISBN: 1-58510-156-7.

   

  Delkurs 2

  De 800 vanligaste orden enligt Francese, Christopher. 2014. Latin Core Vocabulary. Dickinson College Commentaries. http://dcc.dickinson.edu/latin-vocabulary-list 
  I övrigt samma som för delkurs 1.

  Delkurs 3

  Janson, T. 2002. Latin. Kulturen, historien, språket. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

  Jones, P. & Sidwell, K. 1997. The World of Rome. Cambridge: Cambridge UP.

  Referenslitteratur:

  Billing et alii, 2017. Antiken: från faraonernas Egypten till romarrikets fall. Stockholm: Natur & kultur.

  Thomasson, B.E. 1991. Ur antikens kultur och samhällsliv. Göteborg.

  Wikander, C. – Wikander, Ö. 1997. Europa i vardande: Antiken. Stockholm.

   

   

   

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt