Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Latin I, 1

Stockholms universitets nybörjarkurs i latin ger en bra möjlighet att lära känna den antika romerska kulturen och litteraturen. Latinet är ett av de stora europeiska kulturspråken som långt in i modern tid var författares och de lärdes språk. För alla som intresserar sig för historia, litteratur, religion och filosofi är latinet viktigt att kunna.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till höstterminen 2023! Har du blivit antagen till någon av våra kurser? Då är det viktigt att du tar del av nedanstående information. Vi hälsar dig varmt välkommen som student och hoppas att du ska trivas hos oss!

Webbregistreringstider HT23

Registrering inför varje termin är obligatorisk och görs via student.ladok.se. Webbregistreringen för våra kurser vid Romanska och klassiska institutionen HT23 är öppen 7-13 augusti 2023 (OBS! Vissa kurser har öppet längre för registrering, besök Ladok för exakt datum).

Våra utlandskurser Franska I i Frankrike och Spanska I i Spanien har öppet för webbregistrering 7-10 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kommer du automatiskt att bli struken från din plats på kursen som då ges till en reserv.

Är du ny student hos oss? Då är det viktigt att du följer instruktionerna på sidan Ny student för att komma igång med dina studier.

Kan du inte registrera dig? Kontakta expedition.romklass@su.se senast 13 augusti.

Mer information finns på vår hemsida

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ”Latin I,1”, som är en ren nybörjarkurs, omfattar 15 högskolepoäng. På kursen lär du dig de språkliga grunderna för att på egen hand kunna börja läsa texter skrivna på latin. Den ger kunskaper om latinets formlära, syntax och ordförråd. Under kursens gång får du läsa autentiska texter från antiken, medeltiden och nya tiden. Kursen ökar också din förståelse för hur syntaktiskt komplicerade meningar är uppbyggda och vikten av en noggrann grammatisk analys – kunskaper som underlättar studiet av många främmande språk.

När du har läst kursen kommer du att känna till latinets grundläggande formlära och syntax samt ha upparbetat ett latinskt basordförråd. Du kommer därutöver att kunna förstå och grammatiskt analysera enklare antika och efterantika latinska texter. Du förvärvar också kunskap om huvuddragen i det latinska språkets historia och i den romerska historien och kulturen.

Kursen ”Latin I,1” kräver inga andra förkunskaper än de allmänna som gäller för studier på universitetsnivå, samt Engelska B/ Engelska 6. Du kan uppfylla grundläggande behörighet på olika sätt, men det vanligaste är en avslutad utbildning på gymnasienivå. Mer information om vad som gäller för just dig, utifrån vad du har studerat tidigare, finns på antagning.se. Latin I,1 ger behörighet till Latin I,2 som är fortsättningen på Latin I,1.

Välkommen!

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb (se härintill i kolumnen till höger). Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av lärarna under lektionerna. Tveka inte att fråga dem om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under rubriken ”Kurslitteratur”.

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  1. Nybörjarkurs 1, 6,5 högskolepoäng. I denna del studeras enklare antika och efterantika texter. Latinets grundläggande formlära och syntax genomgås systematiskt och ordförrådet byggs upp succesivt.
  2. Nybörjarkurs 2, 6,5 högskolepoäng. I denna del fortsätter och fördjupas studiet av antika och efterantika texter under det att ditt ordförråd blir allt rikare och din kunskap om latinets morfologi och syntax utvidgas.
  3. Realia, 2 högskolepoäng. I denna del får du en översiktlig genomgång av det latinska språkets historia samt av den romerska historien och kulturen.

  När du har läst kursen kommer du att känna till latinets grundläggande formlära och syntax samt ha upparbetat ett latinskt basordförråd. Du kommer därutöver att kunna förstå och grammatiskt analysera enklare antika och efterantika latinska texter. Du förvärvar också kunskap om huvuddragen i det latinska språkets historia och i den romerska historien och kulturen.

  Undervisning

  Undervisningen på campus består av föreläsningar och seminarier. Distanskursen  ges i form av en självstudiekurs där du följer en uppgjord studieplanering. Du förbereder dig inför varje föreläsning genom att läsa relevanta delar ur kurslitteraturen. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår lärplattform Athena. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar.

  Examination

  Kursdelarna Nybörjarkurs 1 och 2 examineras på campuskursen genom skriftliga tentamina på campus. Distanskursens delar examineras genom onlinetentamen i realtid. Kursdelen Realia examineras genom en hemtentamen. 

  Den skriftliga hemuppgiften ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citattecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så leder det till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Sommarterminen 2021

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på lärplattformen Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet. För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning.

  OBS! För att göra alla övningar i kursen måste man ha en dator (allt i Athena går inte att göra på telefon/surfplatta).

  Allmän grammatik

  Dahl, Ö. 2003. Grammatik. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-4401-844-7.

  Referenslitteratur:

  Florby, Gunilla och Erik Fält. 2009 el. senare. Grammatiskt ABC: grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier. Uppsala: Scripta textproduktion. ISBN: 978-91-8915-435- 3.

  Delkurs 1

  Kihlman, E., Koivunen, J. & Plaza, M. 2020. Prima Latina Rediviva. Nybörjarkurs i latin (baserad på Aili & Sellberg, Prima Latina). Finns på lärplattformen Athena.

  Ahlberg, A. W., Lundquist, N. & Sörbom, G. 1966 el. senare. Latinsk-svensk ordbok. Stockholm: Norstedts. ISBN: 978-91-7227-322-1

  De 400 vanligaste orden enligt Francese, Christopher. 2014. Latin Core Vocabulary. Dickinson College Commentaries. http://dcc.dickinson.edu/latin-vocabulary-list

  Latinskt grammatikkompendium baserat på N. Sjöstrand, Ny latinsk grammatik (PDF på lärplattformen Athena).

  Referenslitteratur:

  Janson, T. 2002. Latin. Kulturen, historien, språket. Stockholm: Wahlström & Widstrand. ISBN: 978-91-4622-227-9.

  Sjöstrand, N. 2014 (1960). Ny latinsk grammatik. Uppsala: Uppsala universitet (beställs från https://www.lingfil.uu.se/forskning/publikationsserier/didactica-latina-upsaliensia/ eller beställs på institutionen).

  Ørberg, H. 2005. Lingua latina per se illustrata. Colloquia personarum. Newburyport, MA: Focus Publishing. ISBN: 1-58510-156-7.

   

  Delkurs 2

  De 800 vanligaste orden enligt Francese, Christopher. 2014. Latin Core Vocabulary. Dickinson College Commentaries. http://dcc.dickinson.edu/latin-vocabulary-list 
  I övrigt samma som för delkurs 1.

  Delkurs 3

  Janson, T. 2002. Latin. Kulturen, historien, språket. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

  Jones, P. & Sidwell, K. 1997. The World of Rome. Cambridge: Cambridge UP.

  Referenslitteratur:

  Billing et alii, 2017. Antiken: från faraonernas Egypten till romarrikets fall. Stockholm: Natur & kultur.

  Thomasson, B.E. 1991. Ur antikens kultur och samhällsliv. Göteborg.

  Wikander, C. – Wikander, Ö. 1997. Europa i vardande: Antiken. Stockholm.

   

   

   

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt