Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latin I, 1

  • 15 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om latinets formlära, syntax och ordförråd. Under kursens gång läses autentiska texter från antiken, medeltiden och nya tiden. Kursens mål är att skapa en grund för vidare studier i latin. Den ökar därutöver förståelsen av hur syntaktiskt komplicerade meningar är uppbyggda och vikten av en noggrann grammatisk analys – kunskaper som underlättar studiet av många främmande språk. Latin I,1 ger automatiskt tillträde till Latin I,2 som är fortsättningen på Latin I,1. Prima Latina är distanskursen. Den har samma innehåll som Latin I,1 och ger tillträde till fortsatta studier på Latin I,2.