Go to this page on our english site

Latin III

  • 30 hp

Kursen har till mål att ytterligare öka förtrogenhet med latinsk litteratur från arkaisk tid till senmedeltiden samtidigt som det latinska språkets historia studeras. Du kommer också att systematiskt få öva dig i att översätta kortare texter på svenska till guldålderslatin. Denna kurs innehåller också författandet av en mindre vetenskaplig uppsats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen