Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kritiska vithetsperspektiv på nordisk kultur

Kursen introducerar hur kritiska vithetsperspektiv kan anläggas på kulturella uttryck inom bland annat litteratur, film, fotografi, konst, tv, reklam, arkitektur och design. Särskilt fokus läggs på svenskt och nordiskt material i relation till kritiska vithetsstudier av internationellt material. Uppmärksamhet riktas på skillnader och likheter mellan kulturuttryck från olika tider och olika platser. Kursen syftar till att ge en teoretisk och metodologisk grund för att använda kritiska vithetsperspektiv inom kulturvetenskaperna. Den syftar även till att ge ökad förståelse för kulturens roll som uttryck för och producent av vithetsnormer i kombination med andra intersektionella maktordningar.

Kursen ges på distans, med nätbaserade seminarier och föreläsningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.