Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kritiska vithetsperspektiv på nordisk kultur

Kursen är tänkt som breddning och fördjupning för dig som studerar humaniora eller samhällsvetenskap och som vidareutbildning för dig som är yrkesverksam och möter frågor om vithetsnormer i arbetslivet. Kursen är givetvis öppen för alla som vill orientera sig om kritiska vithetsperspektiv.

Bild av Jenny Nyström.
Bild av Jenny Nyström.

Idag används uttryck som ”vita medelålders män”, ”vit feminism”, ”vit melankoli” och ”unga, arga, vita män” flitigt i samhällsdiskussioner. Men vad betyder det att vara vit? Vilka kroppar inkluderas i vitheten, förr och nu? Vilken betydelse har det nordiska landskapet och klimatet för vithetens mytologi? Hur formas vitheten av design, arkitektur och stadsplanering? Av bildkonst och film? Kan kritiska vithetsperspektiv bidra till analysen av politiska, kulturella och existentiella utmaningar idag? Det är några av de frågor som denna introduktion till kritiska vithetsperspektiv vill belysa.

Fokus ligger på vithet i nordisk kultur, såväl historiskt och i samtiden men jämförelser kommer även göras med vithetsformationer i andra delar av världen.
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i seminarieform på nätet under tio veckor. Bra uppkoppling samt dator med mikrofon och kamera är nödvändigt för att följa kursen.

  • Kursupplägg

    Undervisning

    Undervisningen sker på distans.