Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kyrkor och kloster, städer och slott

  • 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av arkitektur och bildkonst och vill skaffa dig fördjupade kunskaper om medeltidens bebyggda miljöer och bildvärld i Sverige och i Europa.

I och med medeltiden tar utvecklingen fart i Europa. Byggandet och bildskapandet är där en viktig drivkraft. Det är de stora katedralernas tid, och sockenkyrkorna kan räknas i tiotusental. Nya klosterordnar etablerar sig, och religiösa inriktningar debatteras. Städerna växer och nya städer grundläggs med profan bebyggelse och bild som följd. Ett borgerskap växter fram. Kungamakten och det styrande skiktet i samhället manifesterar sig i ny- och ombyggnader av slott och storgårdar. I kursen belyses detta med inriktning på frågor kring brukskontext och platsens och rummets betydelse. Uttryckt i konstvetenskapliga termer omfattar kursen romansk och gotisk stil, med fokus på gotiken.

Detalj av fasaden på ett hus på Västerlånggatan 29 i Stockholm.
Jakob Sauers hus, Västerlånggatan 29, (detalj). Foto: Holger Ellgaard, 2017. Bildkälla: Wikimedia Commons