Kyrkor och kloster, städer och slott, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av arkitektur och bildkonst och vill skaffa dig fördjupade kunskaper om medeltidens bebyggda miljöer och bildvärld i Sverige och i Europa. Uttryckt i konstvetenskapliga termer omfattar kursen romansk och gotisk stil, med fokus på gotiken. I och med medeltiden tar utvecklingen fart i Europa. Byggandet och bildskapandet är där en viktig drivkraft. Det är de stora katedralernas tid, och sockenkyrkorna kan räknas i tiotusental. Nya klosterordnar etablerar sig, och religiösa inriktningar debatteras. Städerna växer och nya städer grundläggs med profan bebyggelse och bild som följd. Ett borgerskap växter fram. Kungamakten och det styrande skiktet i samhället manifesterar sig i ny- och ombyggnader av slott och storgårdar. I kursen belyses detta med inriktning på frågor kring brukskontext och platsens och rummets betydelse.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen