Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Porträtt, mode, modebild

  • 7,5 hp

Kursen behandlar modet inom den västerländska porträttkonsten och som del av konstnärligt skapande från medeltiden till våra dagar. Olika former av porträtt och modeframställningar genom tiderna diskuteras i sina specifika drag och utifrån sin samtida kontext. Ett genomgående fokus ligger på porträttets, modebildens och modets identitetsskapande roll. Kursen syftar till att problematisera och ge fördjupad kunskap om hur könsidentitet, klasstillhörighet, kroppsideal och nationell identitet formas i olika tiders personframställningar. Den granskar hur mode påverkar budskapet i olika former av porträtt, hur kroppen framställs i olika typer av modebilder samt vilken roll modedesign spelar inom olika konstnärskap. Ett ytterligare syfte är att utveckla studentens kunskaper om och förmåga till bild- och modeanalys.

Olika epoker, stilar, bildgenrer och uttryckssätt diskuteras ur olika teoretiska och tolkningsrelaterade perspektiv. Kursens teman omfattar exempelvis modet i medeltida kyrkomålningar, det emblematiska i renässansens mode och porträtt, barockporträttens performativa strategier, orientalistiska inslag i 1800-talets porträttkonst, framställningen av maskulinitet runt 1900, modernisternas modeskapande och nutida modefotografi.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.