Konstvetenskap I: Visuella studier, 30 hp

I ett globalt bild- och mediesamhälle ställs krav på analys och kritisk granskning av bilder och förståelse för hur bilder produceras, cirkulerar och bevaras. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förståelse av bilder och visuell kommunikation. Det gäller alla de som verkar eller planerar att verka inom till exempel arkiv, museer, medieproduktion eller utbildning med produktion, förmedling eller tolkning av bilder. Du får redskap och metoder för att tolka och förstå hur bilder har använts och kan användas för att förmedla budskap och tala till olika publiker. I ett tematiskt upplägg kopplas teorier, begrepp och mekanismer till visuella uttryck från olika områden, som konst, kunskaps- och nyhetsförmedling, underhållning och reklam.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen