Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konstvetenskap I: Visuella studier

I ett globalt bild- och mediesamhälle ställs krav på analys och kritisk granskning av bilder och förståelse för hur bilder produceras, cirkulerar och bevaras.

För dig som är antagen HT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Ska du studera vid Institutionen för kultur och estetik i höst? Varmt välkommen till oss! Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

När du blivit antagen som student hos oss får du ett välkomstbrev till den e-postadress du angett vid ansökan. Där hittar du instruktioner om hur du tackar ja till din plats, samt hur du registrerar dig (OBS! Det räcker inte att enbart tacka ja, utan du måste också registrera dig). I välkomstbrevet hittar du även information om introduktion till kursen som du ska läsa.

Kom ihåg att hålla reda på informationen för antagna studenter och tacka ja i tid, samt webbregistrera dig under registreringsperioden. Om du inte tackar ja eller registrerar dig i tid, så förlorar du din plats i utbildningen.

Webbaserad undervisning

Hösten 2021 kommer undervisningen under de två första terminsdelarna (till 31 oktober 2021) vara webbaserad, med några få undantag. Undervisningen kommer då att ges online, via Zoom. Se mer information under schema för respektive kurs.

Undervisning online ges via Zoom
Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma


Registrering och introduktion

Idéhistoria, konstvetenskap och litteraturvetenskap Se ditt välkomstbrev för information.

Musikvetenskap Se ditt välkomstbrev för information.
Innan Musikvetenskap 1 startar har du som har inga eller låga förkunskaper i musikteori (såsom not- och rytmläsning, tonarter) eller behöver du fräscha upp dina färdigheter, möjlighet att delta i vår förberedande kurs i musikteori.
Kursen ges online genom zoom innan terminsstart och är inte poänggivande. Kursdatumen är: tisdag 24/8, onsdag 25/8, torsdag 26/8, fredag 27/8: kl. 10.00–12.00. Den första zoom-länken hittar du i Athenas hemsida (Musikvetenskap 1, in i > Planeringar, in i > Förberedande kurs i musikteori) och i TimeEdit.

Teatervetenskap Se ditt välkomstbrev för information.
Introduktionen för studenter som ska läsa ”Teatervetenskap I” respektive Kandidatprogrammet i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkonstkritik kommer att vara webbaserad och online, via videoverktyget Zoom. Läs gärna mer om Zoom, och hur du laddar ned och använder videoverktyget.
Hösten 2021 finns ett obligatoriskt tillfälle med Studie- och språkverkstan inlagt för nyantagna studenter som läser teatervetenskap I respektive kandidatprogrammet i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkonstkritik. Vi detta tillfälle ger Studie- och språkverkstan en introduktion till studieteknik och vägledning till akademiskt skrivande. För mer information, se schema för kursen Samtida scenkonst.

Webbregistreringstider HT21

Konstvetenskap och kulturarvsstudier
 För kurser som börjar första terminshalvan: 9/8 – t.o.m. 20/8
För kurser som börjar andra terminshalvan: 9/8 – t.o.m. 8/10

Idéhistoria och litteraturvetenskap
För kurser som börjar första terminshalvan: 9/8 – 23/8
För kurser som börjar andra terminshalvan: 9/8 – 25/10

Musikvetenskap
Webbregistreringen för samtliga kurser öppnar den 9/8. Webbregistreringen stängs: Musikvetenskap I: 25/8. Filmmusik: 27/8. Övriga kurser stängs dagen efter kursstart.

Teatervetenskap
Webbregistreringen för samtliga kurser öppnar den 9/8. Webbregistreringen stängs: tre dagar efter kursstart för samtliga kurser.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.


Athena och kursmaterial

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart.


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren för ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förståelse av bilder och visuell kommunikation. Det gäller alla de som verkar eller planerar att verka inom till exempel arkiv, museer, medieproduktion eller utbildning med produktion, förmedling eller tolkning av bilder. Kursen ger redskap och metoder för att tolka och förstå hur bilder har använts och kan användas för att förmedla budskap och tala till olika publiker. Teorier, begrepp och mekanismer kopplade till visuella uttryck exemplifieras med material från olika produktionsfält, som konst, kunskaps- och nyhetsförmedling, underhållning och reklam. Kursen lägger stor tonvikt vid fotografiska bilder som spelat en central roll i den visuella kulturen sedan 1800-talets mitt. Dessutom betonas samtidens digitala gränssnitt och skärmbildskultur.

$rs.common.aria.labels.play.video Film om konstvetenskap till kurskatalogen
 • Kursupplägg

  Kursens upplägg blandar platsförlagd lärarledd undervisning med självstudier, och då kursen ges på heltid är arbetsbelastningen uppskattad utifrån en total arbetsinsats på cirka 40 timmar/vecka. Den platsförlagda undervisningen uppgår till ungefär tio timmar/vecka, vilket innebär att utöver detta bör ägna cirka 30 timmar åt att läsa och bearbeta litteraturen, förbereda dig inför seminarier och föreläsningar, och även löpande arbeta med att skriva och bearbeta dina skriftliga examinationsuppgifter.

  Delkurser

  Kursen består av fyra delkurser:

  • Bild, historia, tolkning (7,5 hp). Delkursen behandlar centrala teorier och metoder för bildtolkning såsom semiotik, genusteori och postkoloniala perspektiv. Syftet är att lyfta fram möjligheten till flera slags läsningar av bilder, för att på så sätt belysa de skiftande betydelser som kan rymmas i ett bildmaterial. Kursen ger även en introduktion till fotografins historia.
  • Exponeringsformer (7,5 hp). Delkursen behandlar skilda exponeringsformer och hur de kan tolkas och förstås som visuella framställningar och uttryck för olika värderingar, ideologier och estetiska normer. Med arenor eller rumsliga platser avses såväl utställningen som form, i museer och gallerier, liksom boken, televisionen, webben och arkivet som plats och medium.
  • Intermedialitet (7,5 hp). Delkursen behandlar samspelet mellan olika media samt de praktiker de ger upphov till. Dessutom behandlas hur synen på upphovsmannaskap, bildlån och appropriering varierat över tid, i ett konst- och bildhistoriskt perspektiv från romantiken till postmodernismen.
  • Bildbruk (7,5 hp). Delkursen behandlar de meningsskapande aspekterna av bildbruk, det vill säga hur, var och av vem bilder produceras, cirkulerar och konsumeras. I det avseendet analyseras och diskuteras bilder, bildproduktion och bildkonsumtion som seendepolitik, som ett utövande av och uttryck för makt och maktrelationer. Särskilt fokus läggs vid fotografiska bilder och bildbruk i det digitala molnet.

  Undervisning

  Den platsförlagda undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och on site-seminarier på museer och i stadsmiljöer. Dessa fyller olika pedagogiska funktioner och ställer också olika krav på dig som student.

  Föreläsningar ges för alla studenter på kursen samtidigt. De är till för att ge en överblick av ett särskilt tema där du lyssnar och tar anteckningar, och de hjälper dig också att fokusera din läsning av kurslitteraturen. Ofta finns det även tillfälle att ställa frågor till den enskilda läraren som är relevanta för din inlärning. Seminarier och on site-seminarier sker i halvklass eller mindre grupper och är en mer interaktiv undervisningsform som förutsätter att du är väl förberedd och deltar aktivt i diskussioner. Ofta ska du innan seminarietillfället ha läst en viss text och svarat på eller funderat kring ett antal frågor.

  Examination

  Varje delkurs examineras genom närvaro på obligatoriska undervisningstillfällen samt genom en hemskrivning. Hemskrivningen är en längre skriftlig uppgift som görs i slutet av varje delkurs, där studenten utnyttjar delkursens teoretiska och metodologiska verktyg för att göra en självständig analys.

  Examinator

  Höstterminen 2021:

  Andrea Kollnitz
  Sonya Peterson
  Jacob Kimvall
  Anna-Maria Hällgren
  Mårten Snickare
  Malin Hedlin Hayden
  Maja Willén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  "Alla har glädje av att läsa konstvetenskap"
  –Konstvetenskap går på djupet både vad det gäller verken men även historien bakom konstnärerna. Vi får lära oss teorier som ger konsten helt nya dimensioner. I grundkursen går man nästan igenom hela den västerländska konsthistorien. Ingen kan gå kursen utan att bli intresserad av någon epok, säger studenten Christofer Wikner. Han har studerat Konstvetenskap I och II och läser nu Kandidatprogram för museer och kulturarv.

  Möt våra lärare

  “Kursen lär dig förstå bilder och visuell kommunikation”
  Anna Dahlgren är professor i konstvetenskap och undervisar bland annat på Konstvetenskap I. Visuella studier.
  –Kursen ger redskap och metoder för att tolka och förstå hur bilder har använts och kan användas för att förmedla budskap och tala till olika publiker, säger hon.

  Läs hela intervjun med Anna Dahlgren här.

 • Kontakt

  Studievägledare, konstvetenskap

  Richard Carlsén
  E-post: richard.carlsen@su.se

  Alla frågor besvaras via mail.

  Studentexpedition

  expedition.ike@su.se