Kritiska kulturarvsstudier, 15 hp

Kursen undersöker och problematiserar konstruktioner av kulturarv. Under kursen kommer vi att diskutera och kritiskt reflektera över produktion, reproduktion, spridning och användning av föreställningar, representationer och materialiseringar av kulturarv. Vi undersöker såväl vardagliga och informella sammanhang som institutionella och formella där kulturarv utnyttjas som politiska, ekonomiska, materiella och kulturella resurser, i samtiden likaväl som i ett historiskt perspektiv. Utifrån en mängd perspektiv behandlar kursen frågor om kollektiva identiteter, nationsskapande, varumärkesbyggande, konstruktioner av natur och landskap, parker, trädgårdar och fornlämningsområden, liksom kulturarv i relation till kriser, konflikter och turism. Synen på och föreställningar om kulturarv relateras till frågor gällande klass, genus, etnicitet och identitet och sätts in i globala, nationella, lokala och postkoloniala sammanhang och samhällsförändringar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen