Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kritiska kulturarvsstudier

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur kulturarv produceras, reproduceras och sprids. Genom kritiska reflektioner diskuteras användningen av föreställningar, representationer och materialiseringar av kulturarv.

För dig som är antagen HT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Ska du studera vid Institutionen för kultur och estetik i höst? Varmt välkommen till oss! Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

När du blivit antagen som student hos oss får du ett välkomstbrev till den e-postadress du angett vid ansökan. Där hittar du instruktioner om hur du tackar ja till din plats, samt hur du registrerar dig (OBS! Det räcker inte att enbart tacka ja, utan du måste också registrera dig). I välkomstbrevet hittar du även information om introduktion till kursen som du ska läsa.

Kom ihåg att hålla reda på informationen för antagna studenter och tacka ja i tid, samt webbregistrera dig under registreringsperioden. Om du inte tackar ja eller registrerar dig i tid, så förlorar du din plats i utbildningen.

Webbaserad undervisning

Hösten 2021 kommer undervisningen under de två första terminsdelarna (till 31 oktober 2021) vara webbaserad, med några få undantag. Undervisningen kommer då att ges online, via Zoom. Se mer information under schema för respektive kurs.

Undervisning online ges via Zoom
Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma


Registrering och introduktion

Idéhistoria, konstvetenskap och litteraturvetenskap Se ditt välkomstbrev för information.

Musikvetenskap Se ditt välkomstbrev för information.
Innan Musikvetenskap 1 startar har du som har inga eller låga förkunskaper i musikteori (såsom not- och rytmläsning, tonarter) eller behöver du fräscha upp dina färdigheter, möjlighet att delta i vår förberedande kurs i musikteori.
Kursen ges online genom zoom innan terminsstart och är inte poänggivande. Kursdatumen är: tisdag 24/8, onsdag 25/8, torsdag 26/8, fredag 27/8: kl. 10.00–12.00. Den första zoom-länken hittar du i Athenas hemsida (Musikvetenskap 1, in i > Planeringar, in i > Förberedande kurs i musikteori) och i TimeEdit.

Teatervetenskap Se ditt välkomstbrev för information.
Introduktionen för studenter som ska läsa ”Teatervetenskap I” respektive Kandidatprogrammet i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkonstkritik kommer att vara webbaserad och online, via videoverktyget Zoom. Läs gärna mer om Zoom, och hur du laddar ned och använder videoverktyget.
Hösten 2021 finns ett obligatoriskt tillfälle med Studie- och språkverkstan inlagt för nyantagna studenter som läser teatervetenskap I respektive kandidatprogrammet i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkonstkritik. Vi detta tillfälle ger Studie- och språkverkstan en introduktion till studieteknik och vägledning till akademiskt skrivande. För mer information, se schema för kursen Samtida scenkonst.

Webbregistreringstider HT21

Konstvetenskap och kulturarvsstudier
 För kurser som börjar första terminshalvan: 9/8 – t.o.m. 20/8
För kurser som börjar andra terminshalvan: 9/8 – t.o.m. 8/10

Idéhistoria och litteraturvetenskap
För kurser som börjar första terminshalvan: 9/8 – 23/8
För kurser som börjar andra terminshalvan: 9/8 – 25/10

Musikvetenskap
Webbregistreringen för samtliga kurser öppnar den 9/8. Webbregistreringen stängs: Musikvetenskap I: 25/8. Filmmusik: 27/8. Övriga kurser stängs dagen efter kursstart.

Teatervetenskap
Webbregistreringen för samtliga kurser öppnar den 9/8. Webbregistreringen stängs: tre dagar efter kursstart för samtliga kurser.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.


Athena och kursmaterial

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart.


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren för ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Vi undersöker såväl vardagliga och informella sammanhang som institutionella och formella där kulturarv utnyttjas som politiska, ekonomiska, materiella och kulturella resurser, i samtiden likaväl som i ett historiskt perspektiv.

Under kursen undersöks och problematiseras konstruktioner av kulturarv och utifrån en mängd perspektiv behandlas frågor om kollektiva identiteter, nationsskapande, varumärkesbyggande, konstruktioner av natur och landskap, parker, trädgårdar och fornlämningsområden, liksom kulturarv i relation till kriser, konflikter och turism. Synen på och föreställningar om kulturarv relateras till frågor gällande klass, genus, etnicitet och identitet och satts in i globala, nationella, lokala och postkoloniala sammanhang och samhällsförändringar.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser på 7,5 poäng vardera.

  Delkurser

  Den föreställda gemenskapen 7,5 hp

  Kursen undersöker och problematiserar hur tankar och berättelser om ett gemensamt enhetligt kulturarv har formats vid och spridits från museer och institutioner under olika tider, liksom vilken betydelse medborgarna har haft som medaktörer i formandet och reproducerandet av synen på kulturarv.

  Kulturarvets bruk och produktion 7,5 hp

  Kursen undersöker föreställningar om och operationaliseringar av olika byggnadstyper och miljöer, såsom vardaglig bebyggelse, det agrara samhällets miljöer, den moderna välfärdsstaten och industrins produktionsplatser. Detta görs både med utgångspunkt i hur samhällsplaneringen, museer, kommersiella intressen och andra institutioner arbetat med att formulera och tillgängliggöra detta kulturarvsbruk och hur människor har reproducerat och spridit idéer och tankar om kulturarv och dess brukande, bland annat i folkliga föreställningar, i skönlitteratur och populärkultur liksom genom upplevelseindustrin.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Deltagande i seminarier och studiebesök är obligatoriska.

  Examination

  Kursen examineras genom 1-2 skriftliga inlämningsuppgifter och 1-2 muntliga redovisningar på vardera delkurs. 

  Examinator

  Höstterminen 2021:

  Anna Källén
  Mattias Frihammar
  Fredrik Krohn Andersson
  Catharina Nolin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare, konstvetenskap

  Richard Carlsén
  E-post: richard.carlsen@su.se

  Alla frågor besvaras via mail.

  Studentexpedition

  expedition.ike@su.se