Konstvetenskap II, 30 hp

Om kursen

Fortsättningskursen i konstvetenskap behandlar visuell kultur i ett brett perspektiv, vilket inkluderar olika konstnärliga uttryck och bebyggda miljöer, som sätts i ett internationellt konsthistoriskt sammanhang och relateras till samhälleliga förändringar. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om konstvetenskapliga metoder och teorier.

Kursen inleds med delkursen Konstvetenskaplig teori och metod (7,5 hp) som

följs av fördjupningskurser om sammanlagt 15 hp. Den första delkursen syftar till att utveckla studentens vetenskapliga och kritiska tänkande. De efterföljande delkurserna på olika teman ger studenten möjlighet att delvis välja fördjupningsområde. Delkurserna lägger grund för tolkning av såväl historiskt som nutida material med utgångspunkt i olika teoretiska och metodologiska redskap. Kursen avslutas med ett projektarbete i form av en vetenskaplig uppsats (7,5 hp).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen