Konstvetenskap - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att vidareutveckla din förmåga till självständigt vetenskapligt arbete. Du får ingående ämneskunskaper och en orientering om aktuella forskningsfrågor samt fördjupade kunskaper i konstvetenskaplig metod och teoribildning. I en längre uppsats tillägnar du dig färdigheter i materialinsamling, metodtillämpning och vetenskapligt skrivsätt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen