Performativitet och visuell kultur, 7,5 hp

I kursen undersöks hur performativitetsbegreppet kan användas vid tolkning av bildkonst och andra visuella fenomen. Med ursprung i lingvistiken har performativitet kommit att bli allt viktigare inom samhällsvetenskaper och humaniora. Genom begreppet synliggörs hur vår värld och våra identiteter inte är givna utan formas och omformas genom handlingar, gester och tecken i det sociala rummet. Även konstverk och andra bilder kan förstås som performativa handlingar som inte bara representerar världen utan bidrar till att forma den. Kursdeltagarna får möta och arbeta med samtida exempel såväl som äldre perioders konst och visuella kultur.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen