Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik i konstvetenskap

Kursen utgör en praktikperiod motsvarande 10 veckors heltidsarbete på en institution med verksamhet relevant för utbildningsprogrammets målsättning.

Del av det internationella masterprogrammet i konstvetenskap.

Läs mer på sidan på engelska