Go to this page on our english site

Landskap som minne, bild och konstruktion

  • 7,5 hp

Syfte och kunskapsmål

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap i att analysera såväl det tredimensionella gestaltade landskapet som det målade, som historisk likaväl som dagsaktuell företeelse.

Innehåll och undervisningsmetoder

Med utgångspunkt i teman som konstruktion, minne, representation och identitet undersöks hur skiftande nationella, politiska och konstnärliga förhållningssätt har påverkat gestaltningen, förståelsen och tolkningen av olika typer av landskap.

Undervisningen består av seminarier.

För vidare information se www.su.se/ike eller kontakta studievagledaren@arthistory.su.se

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen