Landskap som minne, bild och konstruktion, 7,5 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap i att analysera såväl det tredimensionella gestaltade landskapet som det målade, som historisk likaväl som dagsaktuell företeelse.

Innehåll och undervisningsmetoder

Med utgångspunkt i teman som konstruktion, minne, representation och identitet undersöks hur skiftande nationella, politiska och konstnärliga förhållningssätt har påverkat gestaltningen, förståelsen och tolkningen av olika typer av landskap.

Undervisningen består av seminarier.

Kunskaper motsvarande svenska B eller annat skandinaviskt språk är en förutsättning för att kunna följa kursen.

För vidare information se www.su.se/ike eller kontakta studievagledaren@arthistory.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen