Postkoloniala perspektiv. Konst och visuell kultur i Europa och världen från renässansen till idag, 7,5 hp

Om kursen

Är afrikanska masker konst? Varför finns det barockkyrkor i Sydamerika? Är den grekiska skulpturens skönhet universell? Finns det något samband mellan Ingres haremsdamer och 1800-talets ekonomiska världsordning? Den postkoloniala teoribildningen handlar bland annat om hur kolonialismen omformade inte bara ekonomiska och politiska strukturer utan även föreställningsvärldar och kulturella praktiker. I kursen får du studera centrala postkoloniala texter, och undersöka hur kolonialismen präglat skapandet, samlandet, utställandet och betraktandet av bilder och föremål. Med en tyngdpunkt på perioden 1500-1900 förs perspektiven också fram till dagens visuella kulturer och praktiker.

Kunskaper motsvarande svenska B eller annat skandinaviskt språk är en förutsättning för att kunna följa kursen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen