Go to this page on our english site

Genusperspektiv på konst och visuell kultur

  • 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att studera konst och visuell kultur i bred bemärkelse och av genusvetenskapliga perspektiv på bildanalys och visuell kunskapsproduktion. Undervisningsspråk är engelska.

Kursen behandlar aktuella genusteoretiska tolkningsmodeller inom konstvetenskap och visuella studier och ger en fördjupad förståelse för de genusteoretiska perspektivens relevans för studiet av konst och visuell kultur. Särskild uppmärksamhet riktas mot representationer av kön och genus i västerländsk konst och visuell kultur från modern tid till samtid. Kursen fokuserar på hur kön och genus i samspel med andra identitetskategorier präglar konstens och den visuella kulturens produktion och reception. Med utgångspunkt i tvärvetenskapliga genusperspektiv utvecklar och fördjupar kursen studentens förmåga till kritiskt reflekterande analyser av konstverk och andra visuella uttryck och praktiker. Undervisningen ges i form av seminarier och exkursioner och stor vikt läggs vid studentens aktiva deltagande.

Läs mer på den engelska sidan.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen