Kulturarv i globalt perspektiv, 15 hp

Kursen diskuterar olika former av historiebruk ur ett brett internationellt och kritiskt kulturarvsperspektiv, t ex frågor om globalt och lokalt kulturarv, nationalism och patriotism. Kursen fokuserar på det internationella

kulturarvsarbetet såsom konventioner och politiska överenskommelser; exempelvis världsarv, immateriella kulturarv och globaliseringens effekter på kulturarvet. Andra viktiga teman som belyses är kulturarvets roll under krig, katastrofer och konflikter, massturismens betydelse för kulturarvet och regional utveckling samt

internationell handel med kulturföremål. Kursen förmedlar kompetens som är väsentlig för arbetsuppgifter inom exempelvis såväl nationella som internationella kulturarvsorganisationer och myndigheter, turism, biståndsarbete, media och internationellt verksamma företag inom området.

Kunskaper motsvarande svenska B eller annat skandinaviskt språk är en förutsättning för att kunna följa kursen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen