Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturarv som akademiskt forskningsfält och praktik

Kursen ger en avancerad och kritiskt reflekterande introduktion till kulturarvsstudier som forskningsfält och verksamhetspraktik i ett historiskt och samtida perspektiv. Med utgångspunkt i konkreta exempel, samt för kulturarvsstudier centrala begrepp och teoretiska ramverk, studeras och diskuteras det förflutnas roll i samhället.

Centrala teman i kursen är konstruktioner, bruk och materialiseringar av det förflutna, samt kulturarv som auktoriserande och auktoriserade diskurser mot bakgrund av föreställningar om identiteter och tillhörigheter.

Stor vikt läggs vid hur kulturarv realiseras och instrumentaliseras av faktiska institutioner på lokal, nationell och internationell nivå genom lagar, konventioner och förordningar som reglerar utpekande, säkerställande, skydd och vård av kulturarv.

I kursen prövas teorier och metoder i aktuell forskning mot praktiska utmaningar och problem som kan uppstå i arbete med att dokumentera, tolka, vårda och bruka kulturarv av olika slag.

Kursen förmedlar kunskaper som är väsentliga för arbete i kulturarvssektorn internationellt och i Sverige, till exempel inom centrala myndigheter, länsstyrelser, museer och kommuner samt regionkanslier, liksom privata företag som hanterar kulturarvsfrågor. Kursen är även forskningsförberedande.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.