Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom

Läs om konst och arkitektur i Rom och dess närområde i en kurs på avancerad nivå.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Ska du studera vid Institutionen för kultur och estetik i höst? Varmt välkommen till oss! Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

När du blivit antagen som student hos oss får du ett välkomstbrev till den e-postadress du angett vid ansökan. Där hittar du instruktioner om hur du tackar ja till din plats, samt hur du registrerar dig (OBS! Det räcker inte att enbart tacka ja, utan du måste också registrera dig). I välkomstbrevet hittar du även information om introduktion till kursen som du ska läsa.

Kom ihåg att hålla reda på informationen för antagna studenter och tacka ja i tid, samt webbregistrera dig under registreringsperioden. Om du inte tackar ja eller registrerar dig i tid, så förlorar du din plats i utbildningen.


Registrering och introduktion

Idéhistoria, konstvetenskap och litteraturvetenskap Se ditt välkomstbrev för information.

Teatervetenskap och Musikvetenskap Se ditt välkomstbrev för information. När du blivit antagen som student i teatervetenskap eller musikvetenskap får du ett första välkomstbrev till den e-postadress du angett vid ansökan. Där hittar du instruktioner om hur du tackar ja till din plats. Efter antagningsbeskedet från antagningen kommer du att få ytterligare ett välkomstbrev, där du hittar information om kursen du ska gå samt hur du registrerar dig på kursen (OBS! Det räcker därmed inte att enbart tacka ja till din plats, utan du måste också registrera dig på den kurs du ska gå). Webbregistreringen för teatervetenskapen och för musikvetenskapen öppnar 8 augusti 2022, och stänger med undantag för kursen Filmmusik en dag efter respektive kursstart. Tid för stängning av webbregistrering för den kurs du ska gå, hittar du i det andra välkomstbrevet.

Webbregistreringstider HT22

Konstvetenskap och kulturarvsstudier
För kurser som startar under period 1: 8/8 – 19/8 2022
För kurser som startar under period 2: 8/8 – 7/10 2022

Idéhistoria
För kurser som börjar första terminshalvan: 8/8 – 21/8 2022
För kurser som börjar andra terminshalvan: 8/8 – 23/10 2022

Litteraturvetenskap
För kurser som börjar första terminshalvan: 8/8 – 22/8 2022
För kurser som börjar andra terminshalvan: 8/8 – 24/10 2022

Musikvetenskap
Webbregistreringen för samtliga kurser öppnar den 8/8 2022. Webbregistreringen stängs: vänligen se lite längre ner på den här kurssidan.

Teatervetenskap
Webbregistreringen för samtliga kurser öppnar den 8/8 2022. Webbregistreringen stängs: vänligen se ditt välkomstbrev.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.


Athena och kursmaterial

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart.


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren för ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Gammal bild av Rom. Foto: Britannica Image Quest
Foto: Britannica Image Quest

Rom intar en särskild plats i den västerländska konsthistorien. Dess konstverk och byggnader från antiken och framåt har tjänat som ideal och utgångspunkt, eller som något att revoltera mot. Staden har utgjort en smältdegel för skilda estetiska traditioner och en mötesplats för konstnärer och arkitekter från stora delar av världen. I kursen får du fördjupa dina kunskaper om konst och arkitektur i Rom och dess omgivande landskap i ett långt historiskt perspektiv av kontinuiteter och förändringar. Ett väsentligt stråk i denna historia är det ständiga återbruket av den klassiska traditionen, såväl estetiskt som materiellt.

Kursen ges i samarbete med Svenska Institutet i Rom. Uppgifter beträffande boende- och stipendiemöjligheter lämnas av Institutet. Antalet platser på kursen är mycket begränsat.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i konstvetenskap, Engelska 6 samt Svenska 3.

Ansökan

Förfarandet ser olika ut beroende på om du söker kursen som forskarstuderande eller studerande med lägst kandidatexamen (se nedan instruktioner). Samtliga sökande ansöker emellertid inom samma tidsperiod och ska komplettera sin ansökan med ett kortfattat personligt brev på ca. 1 sida. Sista datum för komplettering av dokument är 22 april. Ansökningar som vid det laget ej innehåller efterfrågat underlag kommer inte att beaktas vidare.

Du som söker kursen fristående eller inom ramen för utbildning på avancerad nivå ska göra en vanlig ansökan via antagning.se. Glöm ej att bifoga personligt brev i samband med din ansökan. Övriga meriter tillhandahålls av antagning.se.
 
Ansökan för forskarstuderande

Du som söker kursen inom ramen för forskarutbildning ska skicka dina ansökningshandlingar med e-post till studievägledare Richard Carlsén richard.carlsen@su.se. Ansökan ska innehålla följande dokument (som två PDF):
 
- Förteckning över fullständig akademisk utbildning (kurser och betyg ska framgå)
- Personligt brev

Stipendium

Svenska institutet i Rom utlyser ett stipendium för de studenter som antas till kursen under höstterminen 2022. Stipendiesumman är på 16.000 kr/person. Samtliga sökande behöver emellertid ansöka om stipendiet direkt hos Svenska institutet i Rom (se blankett och informationsblad nedan). Sista dag för stipendieansökan är 27 april, en vecka efter att ansökningsperioden via antagning.se är avslutad.

Blankett för ansökan om stipendium (34 Kb)

PDF-fil med information om stipendiet (189 Kb)

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av fältstudier och exkursioner i Rom och andra delar av Italien, samt föreläsningar och seminarier. Fokus ligger på studiet av konstverk, monument och stadsbyggnad in situ, där historiska lager, materiella egenskaper och rumslig placering blir viktiga aspekter av verken.

  Under kursen får du träna dig i att vid verkbeskrivning och analys tillämpa adekvat konstvetenskaplig terminologi och aktivt ta ställning till relevant källmaterial. Väsentligt är också att kunna relatera verk och miljöer till topografiska, sociala, religiösa och politiska sammanhang och förändringar, samt till de historiografiska och museala kontexter de skrivits in i.

  Undervisning

  Undervisningen består av fältstudier och exkursioner i Rom och andra delar av Italien, samt föreläsningar och seminarier. All undervisning är obligatorisk. Kursdeltagaren förväntas vidare på anmodan delta i seminarier och föreläsningar som erbjuds av andra skolor och institut i Rom. Viss förberedande undervisning och
  inläsning av kurslitteratur kan ske vid kursdeltagarens svenska hemuniversitet.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Höstterminen 2022

  Tanja Schult, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Frågor om kursens innehåll hänvisas till professor Catharina Nolin vid Institutionen för kultur och estetik: catharina.nolin@arthistory.su.se
   
  Frågor om kursens behörighet och antagningsförfarande hänvisas till studievägledare Richard Carlsén vid Institutionen för kultur och estetik: richard.carlsen@su.se
   
  Frågor om stipendiet hänvisas till Fanny Lind på Svenska Institutet i Rom: lind@isvroma.org

  Svenska institutet i Rom:

  isvroma.org