Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Källor och dokument: analys, källkritik och tolkning

Kursen behandlar arkiv och arkivkunskap i relation till det tidigmoderna konstobjektets materiella uppbyggnad och proveniens. Undervisningsspråk är engelska.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.