Utmaningar för den växande staden, 15 hp

Om kursen

Utmaningar för den växande staden: Openlab multidisciplinär projektkurs, 15 hp

Är du intresserad av att arbeta i multidisciplinära team och med utmaningar som Stockholm står inför i framtiden? I så fall är den här projektkursen något för dig. Du arbetar tillsammans med studenter från andra ämnen och lärosäten och målet är att ta fram innovativa idéer som möter hållbarhetsutmaningar inom t.ex. miljö, vård och hälsa. Kursen ges vid Openlab och är ett samarbete mellan SU, KI, KTH och Södertörns högskola. Utmaningarna formuleras i dialog med uppdragsgivarna: Stockholms stad, län och landsting. Genom att använda design thinking som modell för lösning av komplexa problem tränas du i metoder för problemidentifiering, idégenerering, prototypande och problemlösning. Du lär dig organisera ett teamarbete och att kommunicera lösningar och idéer både muntligt och visuellt. I kontinuerliga workshops tränas du i designmodellens olika faser. Kursen avslutas med en kreativ projektleverans för teamens uppdragsgivare.

För mer information se: http://openlabsthlm.se/

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen