Grundläggande kemi, 15 hp

Kursen ger en introduktion till kemin, samt en fördjupning i ett flertal kemiområden. Kursen behandlar

grundläggande kemiska begrepp, jämviktslära, grundläggande termodynamik och inledande kvantmekanik.

Vidare behandlas trender i periodiska systemet och grundläggande teorier för kemisk bindning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen