Oorganisk kemi, 9 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt över de grundläggande principerna inom oorganisk kemi och deras tillämpning över hela periodiska systemet. Inledningsvis tar kursen upp Lewis-syra-baskemi som utvecklas till Lewis-donor-acceptor-konceptet där modeller som ”hård-mjuk” används för att beskriva kemiska reaktioner och jämvikt. Grundläggande redoxkemi fördjupas konceptuellt och kvantitativt och illustreras med beräkningar, elektrokemiska data och stabilitetsdiagram (t.ex. Frost och Pourbaix). Därefter behandlas grundämnen och deras föreningar i stigande komplexitet: huvudgruppsämnen och deras molekylföreningar, övergångsmetallkomplex, klusterföreningar och fasta ämnen. Tyngdpunkten ligger på etableringen av trender i struktur, egenskaper och kemisk reaktivitet med hjälp av ovannämnda verktyg.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen