Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Oorganisk kemi

Oorganiskt kemi är ett otroligt mångfacetterat ämne som rör sig över hela periodiska systemet och omfamnar andra områden som komplex- och koordinationskemi, metallorganisk kemi, materialkemi och katalys.

Molekyler och skit
Bilden visar den kristallina strukturen hos Clementine, Fe3C

Kursen ger en översikt över de grundläggande principerna inom oorganisk kemi och deras tillämpning över hela periodiska systemet.

Inledningsvis tar kursen upp Lewis-syra-baskemi som utvecklas till Lewis-donor- acceptor-konceptet där modeller som ”hård-mjuk” används för att beskriva kemiska reaktioner och jämvikt.

Grundläggande redoxkemi fördjupas konceptuellt och kvantitativt och illustreras med beräkningar, elektrokemiska data och stabilitetsdiagram (t.ex. Frost och Pourbaix).

Tidigare kunskaper om kemisk binding och framför allt molekylorbitalteori kommer att utvecklas.

Därefter behandlas grundämnen och deras föreningar i stigande komplexitet: huvudgruppsämnen och deras molekylföreningar, övergångsmetallkomplex, klusterföreningar och fasta ämnen.

Tyngdpunkten ligger på etableringen av trender i struktur, egenskaper och kemisk reaktivitet med hjälp av ovannämnda verktyg.

 • Kursupplägg

  Del 1, Teori, 5 hp:

  • använda begreppen Lewis-syra-bas och "hård-mjuk" för att förutsäga och förklara enklare oorganiskareaktioner
  • redogöra föra redoxstabilitet av kemiska system och dess beroendet av pH, komplexerings- ochutfällningsreaktioner
  • redogöra för molekylers och fasta ämnens bindning och egenskaper samt periodiska trender i strukturkemi och kemisk reaktivitet
  • utifrån ett grundämnes placering i periodiska systemet föra en diskussion om vilka egenskaper det har och vilka enklare föreningar det kan tänkas bilda

  Del 2, Laborationer, 4 hp:

  • syntetisera enklare preparat som avser molekylföreningar och fasta ämnen
  • tillämpa spektroskopiska metoder för karakterisering av övergångsmetallkomplex och huvudgruppskoordinationsföreningar.

  Delkurser

  Teori 5.0 hp

  Laborationer 4.0 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, räkneövningar samt laborationer.

  Examination

  Teori, skriftlig tentamen

  Labbar, skriftliga labrapporter

   

  Examinator

  Ulrich Häussermann

  ulrich.haussermann@mmk.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Ulrich Häussermann

  ulrich.haussermann@mmk.su.se

  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition

  Office:        Kemiska övningslaboratoriet M345
  E-mail:       kemi@su.se

  www.kemi.su.se