Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Oorganisk kemi

  • 9 hp

Kursen ger en översikt över de grundläggande principerna inom oorganisk kemi och deras tillämpning över hela periodiska systemet. Inledningsvis tar kursen upp Lewis-syra-baskemi som utvecklas till Lewis-donor-acceptor-konceptet där modeller som ”hård-mjuk” används för att beskriva kemiska reaktioner och jämvikt. Grundläggande redoxkemi fördjupas konceptuellt och kvantitativt och illustreras med beräkningar, elektrokemiska data och stabilitetsdiagram (t.ex. Frost och Pourbaix). Därefter behandlas grundämnen och deras föreningar i stigande komplexitet: huvudgruppsämnen och deras molekylföreningar, övergångsmetallkomplex, klusterföreningar och fasta ämnen. Tyngdpunkten ligger på etableringen av trender i struktur, egenskaper och kemisk reaktivitet med hjälp av ovannämnda verktyg.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.