Kemisk dataanalys, 7,5 hp

Om kursen

Kursen avser att ge teoretiska och praktiska kunskaper om statistiska och numeriska problemställningar

inom kemi, samt grunderna för tillämpning av statistisk analys. Kursen ger även en introduktion till

användning av programmet Matlab.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen