Fysikalisk kemi, 15 hp

Kursen behandlar två stora områden inom fysikalisk kemi: Kvantmekanik och spektroskopi och Jämvikt

och kinetik.

Teorin för den första delen omfattar modern fysikalisk kemi där kvantmekanisk härledning av atomers och

molekylers tillstånd och energinivåer spelar en central roll. Vidare behandlas atomstruktur,

molekylspektroskopi samt magnetisk resonans.

Teorin för den andra delen omfattar klassisk fysikalisk kemi: Gasers egenskaper, klassisk termodynamik med

tillämpning på bl a vätskor, lösningar, fasjämvikter, elektrokemi, kolloider och ytkemi. Kemisk kinetik och

modeller för molekylär beskrivning av reaktionsdynamik samt molekylära växelverkningar. Grundläggande

statistisk termodynamik introduceras och molekylära tillståndssummor används för beräkning av

termodynamiska storheter.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen