Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kemi, självständigt arbete

I kandidatprogrammet i kemi ingår ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng på grundnivå.

Oftast gör man sitt arbete under våren under termin sex. Arbetet utförs antingen inom akademin eller externt på en verksamhet som har kemianknytning. Arbete examineras med en skriftlig rapport där bl a höga krav ställs på form och vetenskaplighet och en muntlig presentation. I kursen ingår även ett  vetenskaplighetsmoment om 1,5 högskolepoäng som ges som en litet delmoment av hela kursen. Du kan läsa mer om den nedan samt hur du anmäler dig till den.

Det självständiga arbetet är, tillsammans med ett antal obligatoriska kurser, ett krav för att kunna ta ut en kandidatexamen i kemi.