Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kemi, självständigt arbete

Självständigt arbete i kemi 30 högskolepoäng på grundnivå.

I kandidatprogrammet i kemi ingår ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng på grundnivå. Du kan även välja göra ett arbetet så att det endast omfattar 15 högskolepoäng. Vi rekommenderar starkt våra kandidatstudenter att göra det längre arbetet för att få den erfarenhet och insikt om hur man arbetar vetenskapligt och experimentellt med kemiska frågeställningar.

Oftast gör man sitt arbete under våren under termin sex. Arbetet utförs antingen inom akademin eller externt på en verksamhet som har kemianknytning. Arbete examineras med en skriftlig rapport där bl a höga krav ställs på form och vetenskaplighet och en muntlig presentation. I kursen ingår även ett  vetenskaplighetsmoment om 1,5 högskolepoäng som ges som en litet delmoment av hela kursen. Du kan läsa mer om den nedan samt hur du anmäler dig till den. 

Det självständiga arbetet är, tillsammans med ett antal obligatoriska kurser, ett krav för att kunna ta ut en kandidatexamen i kemi.