Neutrondiffraktion inom materialkemi, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar grundläggande kristallografisk teori för beskrivning av strukturer hos fasta material, samt

gruppteoretiska begrepp och symmetrirelationer mellan kristallina strukturer. Grundläggande teori

introduceras för beskrivning av diffraktion med röntgenstrålning och neutroner, direkta och reciproka rummet

samt Ewald konstruktion. Vidare behandlas strukturfaktorer, spridningslängder, magnetiskt spridning,

fasproblemet, samt enkristall- och pulverdiffraktion. Instrumentering kring neutrondiffraktion och insamling

av neutrondiffraktionsdata gås igenom. Lösning och förfining av kristallstrukturer ifrån diffraktionsdata.

Detaljerad analys av neutronpulverdiffraktionsdata tillämpade på oordnade och amorfa strukturer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen