Neutrondiffraktion inom materialkemi, 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande kristallografisk teori för beskrivning av strukturer hos fasta material, samt gruppteoretiska begrepp och symmetrirelationer mellan kristallina strukturer. Grundläggande teori introduceras för beskrivning av diffraktion med röntgenstrålning och neutroner, direkta och reciproka rummet samt Ewald konstruktion. Vidare behandlas strukturfaktorer, spridningslängder, magnetiskt spridning, fasproblemet, samt enkristall- och pulverdiffraktion. Instrumentering kring neutrondiffraktion och insamling av neutrondiffraktionsdata gås igenom. Lösning och förfining av kristallstrukturer ifrån diffraktionsdata. Detaljerad analys av neutronpulverdiffraktionsdata tillämpade på oordnade och amorfa strukturer.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen