Go to this page on our english site

Mjuka material

  • 7,5 hp

There are many technically important materials and biomaterials that are "soft" at room temperature. Examples of such materials are: polymers, liquid crystals, colloids, and biomembranes. These materials are used in a wide range of technical and biotechnological applications. This course will deepen your understanding of the structure, dynamics and properties of these materials in a concerted manner and introduce you to some of their technical applications.

The course is a recommended course in the Masters program in Materials chemistry at Stockholm university.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen