Biokeramer, 7,5 hp

Ceramic materials are found in many applications, such as bioceramics. These bioceramics are used to repair, replace and strengthen destroyed functions in the human body. To meet the future demands, a fast development of these materials is necessary and also a deeper understandning of the relation between a materials physical properties, structure and chemical base. This course will provide an introductory guide to various aspects of ceramic processing and microstructure characterization with a focus in bioceramics. The course will also discuss the interaction between the human body and the implanted bioceramic. The course is a recommended course in the Masters program in Materials chemistry at Stockholm University.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen