NMR inom materialkemi, 7,5 hp

The course introduces solid state nuclear magnetic resonance (NMR)

spectroscopy as a tool in Materials Chemistry. It is suitable

for both undergraduate as well as graduate students.

The focus is on the principles of modern solid state NMR and its uses to obtain structural and dynamical information from solid materials.

The course does not require any background in NMR and will be communicated with a minimum of mathematics. The course is a eligble course in the Masters program in Materials chemistry at Stockholm university.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen