Introduktion till analytisk elektronmikroskopi, 7,5 hp

This course focuses upon the use of electron microscopy for material chemistry studies. It will provide deeper insight in the theory how images and electron diffraction patterns are formed in a microscope. The course will also deal with energy dispersive X-ray spectroscopy can be used for obtaining information concering the chemical compostion of a sample. The course is a recommended course in the Masters program in Materials chemistry at Stockholm university.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen