Porösa material, 7,5 hp

Kursen ger en översikt över olika porösa materials kemi med betoning på strukturer och egenskaper, inklusive den senaste utvecklingen inom området. Grundläggande teori och laborationer med olika instrument och metoder för karakterisering av materialen ingår. Vidare beskrivs kemisk sammansättning och struktur av olika typer av porösa material; deras egenskaper och olika syntesmetoder för att framställa materialen.

Begreppet retikulär kemi för rationell design av material med specifikt önskade egenskaper introduceras.

Projektarbetet omfattar syntes av porösa material samt karakterisering av de erhållna ämnena med hjälp av olika tekniker. Teknikerna som används är röntgendiffraktion på pulver (dvs mikrokristaller), svepelektronmikroskopi (SEM) och energidispersiv röntgen-spektroskopi (EDS), transmissionselektronmikroskopi (TEM), termal analys, gasadsorption samt olika spektroskopiskaanalysmetoder, speciellt FT-IR och NMR för fast fas.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen