Go to this page on our english site

Latinamerikastudier - kandidatkurs

  • 30 hp

Kursens består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp) samt två delkurser, den ena med inriktning mot vetenskapsteori och på kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga metoder (7.5 hp) och den andra en tematisk och regional fördjupning vilken ligger till grund för examensarbetet (7.5 hp). I examensarbetet utför du en egen forskningsuppgift som presenteras i en vetenskaplig uppsats.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen