Go to this page on our english site

Media i Latinamerika

  • 7,5 hp

Kursen ger en översikt av medias roll inom aktuella aspekter av de latinamerikanska ländernas samhällsliv. Dessutom presenteras samtida mediaforskning i Latinamerika. Bland de ämnesområden som presenteras finns populärkultur, film och journalistik.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Mer information

    Learning and collaboration platform: Athena

  • Kontakt

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen