Go to this page on our english site

Latinamerikastudier, Teori och metod

  • 7,5 hp

Kursen ger en fördjupad kunskap om teoretiska och tematiska riktningar inom området latinamerikastudier. Därutöver presenteras och granskas det tvärvetenskapliga perspektivet samt teoretiska och metodologiska ansatser inom några samhällsvetenskapliga forskningsperspektiv.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen