Latinamerikastudier, Teori och metod, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en fördjupad kunskap om teoretiska och tematiska riktningar inom området latinamerikastudier.

Därutöver presenteras och granskas det tvärvetenskapliga perspektivet samt teoretiska och metodologiska

ansatser inom några samhällsvetenskapliga forskningsperspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen