Go to this page on our english site

Kroppar och gränser i Latinamerika: socialisering, förändring och aktuella debatter

 • 7,5 hp

Kursen behandlar hur individuella erfarenheter, sociokulturella föreställningar och globala trender manifesteras genom kroppen. Å ena sidan är kroppen en gemensam nämnare människor emellan, å andra sidan är kroppen och fysiskt utseende de främsta arenorna för differentiering och etablerande av sociala hierarkier. Med utgångspunkt i olika empiriska studier från och om Latinamerika erbjuder kursen möjlighet att kritiskt granska samtida debatter om kroppen och kroppsliga praktiker. Kursen omfattar fyra teman:

 • samhällsvetenskapliga teorier om kroppen;
 • sociokulturella föreställningar om kroppen och kroppsliga praktiker i diverse delar av Latinamerika;
 • kropp, media och konsumtion i Latinamerika;
 • nya tekniker, nya utmaningar – lokala och globala debatter om kroppen.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Learning and collaboration platform: Athena

 • Kontakt

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen