Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Postkolonialism och maktrelationer i Karibien

Kursen ger en djupgående överblick av karibisk historia, handel, kultur, litteratur och stormakters regionala inflytande. Den behandlar också karibiska filosofiska uttryck samt frågor om identitet och postkolonialt tänkande

Authentic view of a street of Old Havana with old buildings and cars
Foto: TRAVNIKOVSTUDIO - Havana, Cuba - 2017

Kursen ger en djupgående överblick av karibisk historia, maktförhållanden, handel, samhälle, kultur, tanketraditioner, litteratur och stormakters regionala inflytande. Den ger också en omfattande översikt av karibiska filosofiska uttryck samt frågor om identitet, religion, underordning och postkolonialt tänkande

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier. Kursen ges på engelska. Undervisningen sker på campus eller på distans enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. Distans innebär i det här fallet nätbaserad distansundervisning med lektioner i realtid. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kursen kan vissa terminer erbjudas som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinatorn vid minst ett tillfälle samt ha mejlkontakt. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för terminen hänvisas till institutionens hemsida. Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Kursen examineras genom:  muntlig/skriftlig redovisning och en skriftlig inlämningsuppgift.
  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  Examination sker på engelska om inte annat medges av examinator.
  Om student har ett intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

  Examinator

  Andrés Rivarola Puntigliano

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Learning and collaboration platform: Athena

 • Möt oss

 • Kontakt

  Studentexpedition - latinamerikastudier & portugisiska
  Studievägledare latinamerikastudier