Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Postkolonialism och maktrelationer i Karibien

Authentic view of a street of Old Havana with old buildings and cars
Foto: TRAVNIKOVSTUDIO - Havana, Cuba - 2017

Kursen behandlar Karibiens historia, maktrelationer, handel, samhälle, kultur, tanketraditioner, litteratur och stormakters regionala inflytande. Under kursen analyseras olika filosofiska uttryck från det karibiska området. Den tar upp frågor om identitet, religion, underordning och postkolonialt tänkande. Både historiska teman samt nutida litteratur och politik kommer att behandlas. Kursen kommer också att behandla Karibien utifrån dess viktigaste språkliga och kulturella områden, det spanska, engelska och franska.