Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latinamerikastudier - masterkurs

Kursen syftar till att utveckla färdigheter i genomförandet av en självständig vetenskaplig undersökning som redovisas i form av ett examensarbete om ca 40 sidor. Uppsatsen ska redovisa teoretiska insikter och metodologiska utgångspunkter liksom fördjupade studier både inom ett specifikt regionalt och tematiskt område. Centrala komponenter är formulering av ett forskningsproblem, val och applicering av metod och teori, och genomförande av en undersökning. På kursen skolas studenten även i det vetenskapliga och kollegiala granskningsförfarandet. I detta ingår att offentligt försvara sitt examensarbete, att kritiskt och grundligt granska någon annan students examensarbete.