Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien, 7,5 hp

Om kursen

Latinamerika har återigen stärkt sin position som råvaruexportör i den internationella arbetsordningen. Enligt vissa forskare kommer detta - i kombination med globalisering och ökande internationell konkurrens om naturresurserna - begränsa möjligheterna att säkerställa en hållbar utveckling. De betonar att en ökande orientering mot gruvdrift och monokulturellt jordbruk kommer att ha en avgörande inverkan på miljö och sociala förhållanden, bland annat genom en marginalisering av småskaligt jordbruk, avskogning, demografiska förändringar och nya migrationsrörelser. Andra forskare hävdar att denna utveckling genererar tillväxt och internationell konkurrenskraft och frigör resurser för sociala reformprogram.

Kursen analyserar dessa två åsiktsriktningar samt även de statliga och samhälleliga aktörer vars verksamhetsområde inbegriper frågor om hållbar utveckling. Vidare diskuterar kursen relationen mellan hållbar utveckling, å ena sidan, och demokrati och social rättvisa, och den andra. En sådan diskussion kräver en grundläggande genomgång av olika definitioner av och föreställningar om "utveckling", samt hur dessa olikheter har påverkat latinamerikansk politik och offentliga debatter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen