Go to this page on our english site

Latinamerikas tidigare historia

  • 7,5 hp

Kursen ger en överblick av huvudlinjerna i Latinamerikas historiska utveckling till c:a 1930 ur såväl ett regionalt som internationellt perspektiv. Områden som tas upp är Amerika före mötet med européerna, de spanska och portugisiska kolonialsystemens ekonomiska, administrativa, sociala och kulturella strukturer, självständigheten och inbördeskrigen under 1800-talet, de oligarkiska politiska systemens karaktär, samt exportekonomins tillväxt fram till ca 1930.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Mer information

    Learning and collaboration platform: Athena

  • Kontakt

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen