Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latinamerikas utveckling från 1900

 Fuente: https://unsplash.com/photos/u6zlCLNiOHQ
Photo: Emily Crawford on Unsplash

Kursen ger en överblick av huvudlinjerna i Latinamerikas utveckling från c:a 1930 ur såväl ett regionalt som internationellt perspektiv. Områden som tas upp är 30-talsdepressionen, massornas inkludering i den politiska processen, industrialiseringen, Kalla kriget, skuldkrisen, 1980-talets demokratiseringsprocesser, samt de utmaningar som dagens politiska och ekonomiska system står inför vad gäller statens funktionssätt, och hållbar social och ekonomisk utveckling.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.