Latinamerikas utveckling från 1900, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en överblick av huvudlinjerna i Latinamerikas utveckling från c:a 1930 ur såväl ett regionalt som internationellt perspektiv. Områden som tas upp är 30-talsdepressionen, massornas inkludering i den politiska processen, industrialiseringen, Kalla kriget, skuldkrisen, 1980-talets demokratiseringsprocesser, samt de utmaningar som dagens politiska och ekonomiska system står inför vad gäller statens funktionssätt, och hållbar social och ekonomisk utveckling.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen